Mr. M.D. DHAYALAN

57, FISHING HARBOUR, KASIMEDU,
ROYAPURAM, CHENNAI- 600 013
TAMILNADU, INDIA

NO.36, S.N. CHETTY ST.
ROYAPURAM, CHENNAI- 600 013
TAMILNADU, INDIA

Mobile:    93810 32890.

Phone:    044 65414575, 65414666.

E-mail:    kingfishindia@rediff.com , dhayalan@kingfishindia.com 

Website:  www.kingfishindia.com